Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza NinjaFix Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett Gymbase elnevezésű Szoftvert (a továbbiakban: Szoftver) használó személyekre vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).
A Szoftver használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Szoftver elérhetőségét biztosító honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1. A Szolgáltató adatai

Név: NinjaFix Kft.
Székhely: 6300 Kalocsa, Veres Péter u. 49.
Levelezési cím: 1107 Budapest, Bihari u. 3/D 17.
Elektronikus elérhetőség: [email protected]
Telefonszám: +36 30 965 3911
Nyilvántartásba vevő szerv: Szegedi Törvényszék
Adószám: 32177879-2-03
Képviselő: Eltigani Amir Abdelmagid
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Digital Ocean LLC.
Web: www.digitalocean.com

2. A Szerződés tárgya

Szolgáltató online fitnesz terem adminisztrációs felületként hasznosítható SaaS (Software as a Service) típusú szolgáltatást értékesít, amely alkalmas a www.gymbase.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető funkcionalitások ellátására (a továbbiakban: Szoftver).
A Szoftver használatát Szolgáltató a fittnesz terem üzemeltetők (a Továbbiakban: Ügyfél) és az Ügyfelek által a Szoftverben biztosított keretek között erre feljogosított személyek (a továbbiakban: Felhasználók) számára biztosítja.
A Felek közötti jelen szerződés célja, hogy szabályozza:
 • az Ügyfél és a Szolgáltató (a továbbiakban együtt: Felek) között a Szoftver használatának feltételeit, a Felek egymás közötti jogait és kötelezettségeit,
 • a Szolgáltató által a Felhasználók felé támasztott követelményeket,
 • magánszemély vásárló esetén a fogyasztói szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket.
Szolgáltató Ügyfeleinek biztosítja a Szoftver elkülönült használatát, azaz minden Ügyfél egyedi hozzáférést kap a Szoftverhez, amit a Felhasználói az Ügyfél nevében használhatnak.

3. Az Ügyfél és a Felhasználó jogai és kötelezettségei

Ügyfél és Felhasználói jogosultak a regisztrációt és előfizetési díj fizetést követően igénybe venni és használni a Szoftvert.
A Szoftver használata jelenti a Szoftver weboldalán elérhetővé tett modulok használatát.
Ügyfél köteles:
 • előfizetési díjat fizetni,
 • elvégezni minden olyan beállítást, amelyet a Szoftver lehetővé tesz és megkövetel a modulok használatához,
 • karbantartani az általa a dolgozóinak kiadott jogosultságokat, szükség szerint azokat visszavonni, vagy módosítani,
 • gondoskodni a feltöltött, megadott és a Szoftverben rögzített adatok tárolásáról a jelen szerződés megszűnését követően.

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató jogosult előfizetési díjat felszámítani az Ügyfél által megrendelt szolgáltatási csomagnak megfelelően.
Szolgáltató köteles:
 • a Szoftver elérhetőségét biztosítani a jelen Szerződés szerinti SLA-nak megfelelően,
 • a jelen Szerződés és a Szoftverben elérhető leírásoknak megfelelő működésű funkcionalitásokat biztosítani, valamint azt biztosítani, hogy a funkcionalitásoknak megfelelően a Szoftver végrehajtja a Felhasználók által kezdeményezett műveleteket,
 • gondoskodni a Szoftverbe feltöltött adatok tárolásáról a szerződés hatálya alatt, a Szolgáltató felelőssége a tárolásért csak a jogviszony időtartama alatt áll fenn, ezt követően minden felelősség az Ügyfelet terheli.
Szolgáltató jogosult a Szoftvert, annak valamennyi funkcionalitását egyoldalúan módosítani, fejleszteni, valamint a Szoftver rendeltetésszerű működéséhez szükséges karbantartási feladatokat elvégezni, azzal, hogy a fejlesztés és módosítás nem jelentheti a korábban felvitt adatok és létrehozott dokumentumok használhatóságának megszűnését, vagy funkcionalitásban bekövetkezett csökkenését.
Szolgáltató a karbantartási feladatok, valamint a verziófrissítéseket előzetesen elektronikus felületén bejelenti és azokat elsősorban éjszakára időzíti.

5. A Szerződés teljesítésének speciális szabályai

A Szoftver elérését Szolgáltató internetes felületen keresztül biztosítja, azonban a Szoftver használata felhasználói jogosultság és regisztráció meglétéhez kötött.
A regisztráció nincs előfizetési díj fizetéséhez kötve. A regisztrációt követően a regisztrált személy a regisztrációt követő 2. hét végéig próbaverzióban használhatja a Szoftvert. Ezt követően a Honlapon felajánlott előfizetési csomag kiválasztásával és az előfizetési díj megfizetésével (feltöltésével) tudja a Szoftvernek az előfizetési csomagban foglalt moduljait használni.
Az admin felület az Ügyfél által megadott név alapján képzett gymbase aldomain-en keresztül érhető el.
Szolgáltató a Szoftver megfelelő működését az alábbi technikai feltételek teljesülése esetén biztosítja,
 • szélessávú internetelérés,
 • feltöltött előfizetés,
 • Ajánlott böngésző: Google Chrome, Firefox
A technikai feltételek biztosítása az Ügyfél felelőssége.
Szolgáltató automatikusan a regisztrációt elvégző személy számára ad 1 db adminisztrátori jogosultságot ad ki.
A Szoftverben az Ügyfél adminisztrátor jogú felhasználója rögzítheti a szoftver használatára jogosult további felhasználókat.
Az Ügyfélnek a Szoftver használata során az általa kiválasztott előfizetési csomag alapján meghatározott számú Felhasználó rögzítésére van lehetősége.
Az Ügyfél felhasználói a Szoftverben felhasználóneveik, jelszavaik és e-mail címükkel azonosíthatják magukat.
Az azonosításhoz szükséges adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a felhasználók a felelősek. Amennyiben bármely felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Ügyfél kötelezettsége a felhasználói jogosultságok naprakészen tartása. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan felhasználóknak a magatartásáért, azok következményeiért, amelyekre vonatkozóan Felhasználó elmulasztotta a felhasználói jogosultság megszűnését, vagy akik azért tudják használni a Szoftvert, mert Felhasználó, vagy az általa rögzített további felhasználó nem kezelte bizalmasan a felhasználónevet és jelszót.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által a rendszerben végzett műveletek következményeiért, a felvitt adatok, elvégzett művelet helyességéért, a kezelt fájlok tartalmáért.
A Szolgáltató felelőssége kizárólag a Felhasználók által felvitt adatok és fájlok tartalmának biztonságos tárolására vonatkozik.

6. Próbaverzió használata

Szolgáltató biztosítja a Szoftver próbaverziójának használatát.
Jelen ÁSZF-ben foglaltak kiterjednek a próbaverzióként használt Szoftverre is, annyi eltéréssel, hogy próbaverzió használata során az Ügyfél nem köteles a próbaverzió lejártáig előfizetési díjat fizetni.
Szolgáltató próbaverzió keretében a regisztrációt követő 2 hétben teszi elérhetővé a Szoftvert.
A próbaverzió használata regisztrációhoz kötött és valamennyi funkcióhoz hozzáférést biztosít.
Amennyiben a Próbaverzió használatára meghatározott határidő letelt és az Ügyfél az előfizetési díjat nem fizeti meg, Szolgáltató megszünteti a Felhasználók hozzáférést a szolgáltatás felfüggesztése pontban írtak szerint.
Az Ügyfél a próbaverzió alatt, vagy ezt követően a Szoftver használatára előfizetési csomag választásával és a hozzá tartozó előfizetési díj megfizetésével szerződést köthet, amely teljes funkcionalitással biztosítja számára a Szoftver használatát az előfizetési díjjal rendezett időtartamon belül.

7. Felek felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget:
 • az olyan károkért, amelyek azért keletkeztek, mert az Ügyfél nem kezelte megfelelően a munkatársai jogosultságait és hozzáféréseit,
 • Ügyfél munkatársainak, felhasználóinak magatartásáért, azok helyeségéért, pontosságért,
 • hogy megfelel az Ügyfél rejtett elvárásainak,
 • olyan funkcionalitások biztosításáért, amelyeket a jelen Szerződés, vagy a Szoftveren elérhető tájékoztatások nem tartalmaznak,
 • a tesztelési céllal közzétett funkcionalitások megfelelő működésért,
 • az olyan hibákért, amelyek nem a Szoftver, hanem 3. felek szoftverei, megoldásai miatt keletkeznek,
 • a nem megfelelő hardveres környezetből fakadó problémáért,
 • nem megfelelő hálózati kapcsolat miatti problémákért.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon, a Szoftverhez kapcsolt kiegészítő modulokkal kapcsolatos hibákért, amelyek esetében a Szoftver csak kapcsolati módban API-n keresztül biztosítja egy kiegészítő funkció használatát.
Felek rögzítik, hogy Szolgáltató nem felelős a Szoftverben rögzített adatkezelési tevékenység jogszerűségéért és a Szoftverben rögzített adatok maradandó tárolásáért. Szolgáltató az adatok tárolását csak az előfizetési jogviszony fennállása alatt biztosítja, így az Ügyfél felelőssége, hogy könyvelési, számviteli és egyéb okokból az adatok tartós tárolását saját informatikai környezetében biztosítsa.
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szoftverben nem biztosít számlázási funkciót, a Szoftverben elérhető virtuális pénztár csak nyilvántartási célra használható, az nem helyettesíti az adózásról szóló törvények szerinti nyugta, vagy számla adási kötelezettség alól az Ügyfelet.

8. Rendelkezésre állás

Szolgáltató a Szoftver elérhetőségét 7nap/24 óra elérhetőségben biztosítja.
Nem tartozik Szolgáltató rendelkezésre állási kötelezettsége alá az Ügyfél által a Felhasználóknak biztosított munkaállomások, valamint internetkapcsolat hibájából fakadó kiesések, valamint a Szolgáltatótól független, Szolgáltató alvállalkozójának nem minősülő 3. személyek által fejlesztett és üzemeltetett szoftveres megoldások javítása.
Szolgáltató a Szoftver estleges hibáinak javítását az alábbiak szerint biztosítja. Szolgáltató:
 • Kritikus Hiba esetén a hibabejelentéstől számított 4 munkaórán belül;
 • Súlyos Hiba esetén a hibabejelentéstől számított 8 munkaórán belül;
 • Csekély mértékű Hiba esetén a hibabejelentéstől számított 2 napon belül;
 • Triviális hiba esetébe a hibabejelentéstől számított 10 napon belül;
elkezdi a felé bejelentett hiba javítását, amennyiben a hiba az érdekkörébe tartozik. Szolgáltató a hiba kijavítását ésszerű határidőn belül elvégezi. Amennyiben nem lehetséges az azonnali javítás vagy hosszabb időt igényel, akkor 1 munkanapon belül státuszt küldünk erről Szolgáltató a hibát bejelentő ügyfélnek, amennyiben a hiba valamennyi ügyfelet érinti, minden ügyfélnek.
Szolgáltató a hiba bejelentéseket munkanapokon 9.00-17.00-ig fogadja. A fenti időtartamokba nem számít bele a hibabejelentések fogadására nyitva álló határidők közötti időtartam.
A hibák osztályozása súlyosság szerint:
Osztály Definíció
Kritikus Az incidens lehetetlenné teszi/akadályozza a Szoftver használatát minden felhasználó számára.
Fontos üzleti folyamatok nem működnek az incidens miatt.
Az összes Ügyfél üzletmenetében fennakadásokat okoz.
Súlyos Az incidens több felhasználó vagy modul munkáját akadályozza.
Az incidens adatvesztést okozhat.
Több Ügyfél üzletmenetében történik fennakadás, ügyfélérdekek sérülhetnek.
Közepesen súlyos A Szoftver nem megfelelően fut, azonban többlet erőforrások bevonásával az üzletmenet fenntartható.
Csekély mértékű A Szoftver egyes kényelmi funkciói nem működnek, azonban az üzletmenet fenntartható.
Triviális A Szoftver működik, csak egyes esztétikai vagy kényelmi funkciókon kell módosítani.

9. Szerzői jogok

A Szoftver egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szoftver egyes megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.
Jelen ÁSZF rendelkezései alapján Ügyfél és Felhasználói földrajzilag korlátlan, időben a szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött, mennyiségében a szolgáltatási csomagba foglalt felhasználószámra korlátozott felhasználási jogot kap. A felhasználási jog nem terjed ki a Szoftver módosítására, kereskedelmi forgalomba hozására, felhasználási jog átruházására, felhasználási fiók megosztására más személlyel, al-liszenszbe adásra, átdolgozására.
Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Szoftveren, valamint a Szoftveren keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Szoftv0er felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).
A Szoftver használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek és a Felhasználóknak a Szolgáltató bármely kereskedelmi nevének vagy védjegyének bármely használatára, hasznosítására.

10. Szerződéskötési eljárás

A Szoftver igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött.
Az Ügyfél a regisztráció során köteles elfogadni a külön dokumentumban található felhasználási feltételeket.
Amennyiben az Ügyfél előfizetési csomagot választ előfizetési díjat fizet meg, köteles elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amellyel a Felek között elektronikus úton szerződés jön létre.
A szerződéskötés során megadott adatok változása (így különösen: név, székhely, képviselő neve) esetén a változást a Profilban kell rögzíteni.
A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben az Ügyfél a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősül, abban az esetben vele elektronikus úton megkötött fogyasztói szerződés jön létre, amelyre a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében foglaltak is irányadóak.
10.1. Adatbeviteli hibák javítása
Ügyfélnek a szerződéskötés bármely szakaszában és a szerződéskötést követően lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. megadott adatok módosítása).

11. Előfizetési díj fizetése

Ügyfél az előfizetési díjat előzetese feltöltéssel köteles rendezni. A Szoftver minden egyes nap levonja az előfizetési csomaghoz kapcsolódó előfizetési díjat az Ügyfél egyenlegéből. Ügyfél jogosult bruttó 10 000 Ft értékben negatív egyenleget is felhalmozni. Amennyiben az Ügyfél az előfizetési egyenleg feltöltésekor negatív egyenleggel rendelkezik, Szolgáltató elsődlegesen a negatív egyenlegét vonja le a feltöltött egyenlegből, csak ezt követően kezdi el az előfizetési csomaghoz kapcsolódó díjat érvényesíteni az egyenlegen.
Ügyfél negatív egyenleggel 2 naptári hét elteltéig rendelkezhet, amennyiben ezt követően az egyenlegét nem tölti fel, vele szemben Szolgáltató megindítja a felfüggesztési eljárást.
Szolgáltató nem köteles a már befizetett előfizetési díjat visszatéríteni, ha a jelen ÁSZF szerinti szerződés az egyenleg felhasználását megelőzően szűnik meg.
Szolgáltató az Ügyfél részére az előfizetési csomagban meghatározott számlázási gyakorisággal küld számlát elektronikus formában.

OTP SimplePay fizetés esetén a vásárló elfogadja a következő nyilatkozatot: tudomásul veszem, hogy a NinjaFix Kft. 6300 Kalocsa Veres Péter u. 49. adatkezelő által a https://gymbase.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

12. A szerződés megszüntetése

12.1. A megszűnés esetei
A jelen ÁSZF szerinti szerződés megszűnik:
 • bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,
 • közös megegyezéssel,
 • bármelyik Fél rendes (30 napra szóló) felmondásával, amely:
  • Ügyfél részéről kezdeményezhető a regisztráció törlésével, vagy elektronikus levél küldésével,
  • Szolgáltató részéről az Ügyfél részére küldött elektronikus levéllel
 • bármelyik Fél azonnali hatályú rendkívüli felmondásával.
Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:
 • az Ügyfél inaktivitása esetén,
 • az Ügyfél, vagy Felhasználója a Szoftvert jogszerűtlen célokra használja, vagy valamely bíróság, vagy hatóság megállapította, hogy a Szoftver használatával Ügyfél, vagy Felhasználója jogsértést valósított meg,
 • az Ügyfél, vagy Felhasználója a Szolgáltató jóhírnevét sértő tevékenységet valósított meg.
Ügyfél jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:
 • egy naptári éven belül 3 hónapban sem valósul meg a vállalt rendelkezésre állás.
Inaktivitásnak minősül, ha az Ügyfél nem tölti fel az előfizetési csomagjáthoz kapcsolódó egyenleget az egyenleg megszűnését (ideértve a negatív egyenleg fennállását is) követő 30 napig.
12.2 A szerződés megszűnés és inaktivitás esetén követendő eljárásrend
A szerződés bármely okból történő megszűnése és az Ügyfél 30 napot elérő inaktivitása esetén Szolgáltató az alábbiak szerint jár el:
 • Szolgáltató visszavonja az Ügyfél által rögzített Felhasználók hozzáférési jogosultságát, kivéve az admin Felhasználó jogosultságát, aki a profiljához továbbra is hozzáfér,
 • Szolgáltató jogosult az előfizetési csomagban található funkciókhoz való hozzáférést megszüntetni,
 • Szolgáltató jogosult a Szoftverben tárolt adatokat törölni.

13. Személyes adatokkal kapcsolatos tevékenység

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során a Szoftverbe az Ügyfél és a Felhasználó által rögzített, ügyfélre vonatkozó személyes adatok tekintetében önálló adatkezelési műveletet nem végez, a személyes adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül.
Jelen fejezet ezért az Ügyfél és Szolgáltató közötti, a 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint, az adatfeldolgozás tevékenységre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
13.1. Értelmező rendelkezések jelen fejezet alkalmazása során
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: Érintett) vonatkozóan személyes adat.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, jelen fejezet értelmezésében a Szolgáltató.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
13.2. Az adatfeldolgozási tevékenység
Személyes adat feldolgozásának minősül:
 • amennyiben a Szolgáltató a Szoftveren keresztül a Felhasználó által rögzített személyes adatot tárol,
 • amennyiben a Szolgáltató a Szoftveren keresztül vásárlási műveletet kezel az Ügyfél megbízásából,
 • amennyiben a Szolgáltató a Szoftveren keresztül státuszhírlevél kiküldést valósít meg az Ügyfélnek biztosított hírlevél levélküldési funkció megvalósítása során.
Felek rögzítik, hogy nem minősül Szolgáltató adatfeldolgozási tevékenységének az olyan plusz programfunkcionalitás biztosítása, amely lehetőséget biztosít az Ügyfél számára API kapcsolattal az Ügyféllel külön szerződéses kapcsolatban álló más adatfeldolgozó igénybevételére.
A személyes adatok kezelőjének az Ügyfél minősül, ezért az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos intézkedéseknek is az Ügyfélnek kell megfelelnie.
13.3. Adatfeldolgozás elvei, a felek jogai és kötelezettségei az adatok feldolgozásával kapcsoltban
Ügyfél és Szolgáltató a Rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével gondoskodnak az adatfeldolgozások során az Érintettek magánéletének tiszteletben tartásához való jogának, továbbá alapvető jogainak és szabadságjogainak védelméről.
Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az adatkezelés céljának elérése érdekében a Szolgáltató részére átadott személyes adatok csak olyan személyek számára legyenek elérhetőek, akiknek a Szolgáltató szervezetén belül azokkal meghatározott feladata van.
Szolgáltató elfogadja és garantálja, hogy maradéktalanul ügyel arra, hogy belső szabályzatainak megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre annak érdekében, hogy:
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások bizalmas jellegüket megőrizzék,
 • a használt informatikai rendszerek integritása, rendelkezésre állása és külső behatások elleni védekező képessége fennálljon,
 • mind saját maga, mind munkavállalói, megbízottjai felé titoktartási kötelezettséget támaszt, amely titoktartás határidő nélkül terheli.
13.4. Utasítási jog
Szolgáltató vállalja, hogy
 • csak Ügyfél nevében, jelen szerződési feltételek szerinti utasításával összhangban dolgozza fel a személyes adatokat, amennyiben bármely oknál fogva nem képes megfelelni ezeknek a követelményeknek, haladéktalanul tájékoztatják erről Ügyfelét.
 • nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák az Ügyféltől kapott utasítások és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
Felhasználó jogosult törölni az általa rögzített adatokat a szolgáltatás adattörlési funkcióinak használatával.
Ügyfél jelen szerződés aláírásával kifejezetten engedélyt ad arra, hogy a szolgáltatás technikai fejlesztése keretében Szolgáltató, vagy a szolgáltatás szerzői jogaival rendelkező más személy a szolgáltatás mögöttes informatikai rendszereit fejlessze, abban módosításokat hajtson végre.
13.5. További adatfeldolgozó igénybevétele
Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során igénybe veszi az alábbi al-adatfeldolgozókat:
13.6. Az adatkezelési műveletek támogatása
Szolgáltató támogatja az Ügyfelét:
 • a Rendelet 35. cikke szerinti hatásvizsgálat lefolytatásában azzal, hogy ha az Ügyfél az adatfeldolgozást is érintő hatásvizsgálatot készít, a Szolgáltató az Ügyfél által megfogalmazott konkrét, az adatfeldolgozással kapcsolatos kérdésekre írásbeli választ ad,
 • adatvédelmi incidensek kezelésében azzal, hogy:
  • ha Szolgáltató adatvédelmi incidenst észlel, akkor azt 24 órán belül jelzi az Ügyfél felé,
  • ha az Ügyfél adatvédelmi incidenst jelez a Szolgáltató felé, akkor Szolgáltató közreműködik az incidens kivizsgálásában,
  • Az adatvédelmi incidensről szóló tájékoztatásban Szolgáltató az alábbi adatokat jelöli meg:
   • érintett személyes adatok köre,
   • incidenssel érintettek köre, száma,
   • incidens időpontja,
   • incidens körülményei,
   • incidens hatása,
   • incidens elhárítása érdekében Szolgáltató által tett intézkedés,
   • incidenssel kapcsolatos egyéb adatok.
Szolgáltató igény esetén személyes konzultációban biztosítja annak a lehetőségét, hogy az Ügyfél ellenőrizni tudja a szolgáltatás működését, azonban Szolgáltató technikai lehetőségek hiánya miatt, valamint szerzői jogi korlátok miatt a Szolgáltatás mögötti informatikai rendszerekhez és azok forráskódjához nem biztosít hozzáférést.
Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfélt, ha annak valamely utasítása Szolgáltató megítélése szerint sérti a vonatkozó adatvédelmi követelményeket. Amennyiben az utasítást az Ügyfél az értesítést követően is fenntartja, Szolgáltató mentesül az adott adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos felelősség alól.
Szolgáltató nem köteles a jelzett, vagy észlelt adatvédelmi incidens alapján fejlesztéseket végrehajtani a Szoftverben.
13.7. Az érintetti joggyakorlás támogatása
Ügyfél bármikor jogosult kéréssel fordulni Szolgáltató felé, ha az Érintettek számára valamely jog gyakorlásához Szolgáltató közreműködésére van szükség, ilyen esetekben Szolgáltató közreműködik a joggyakorlás támogatásában.
13.8. Nyilvántartási kötelezettség
Szolgáltató a Rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti nyilvántartást vezet az általa végzett Adatfeldolgozási tevékenységről.
13.9. Titoktartás
Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az adatfeldolgozási tevékenységének jelen Szerződésben meghatározott ellátása során tudomásukra jutó személyes adatokat és minden olyan további információt, amely az Ügyfél adatkezelési, illetve Szolgáltató adatfeldolgozási tevékenysége során tudomására jut, bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében használja fel.
13.10 Az adatfeldolgozási szerződés megszűnését követően fennálló kötelezettségek
Ügyfél és Szolgáltató megállapodnak abban, hogy az előfizetés szerinti tárolási időtartam leteltét követően a Szolgáltató törli, vagy visszaállíthatatlan módon anonimizálja a tárolt adatokat.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfelek előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani, ideértve az előfizetési csomagok tartalmát és díját is. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Szoftverben megvalósuló első előfizetési díj fizetésével válnak hatályossá Ügyféllel szemben.
Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Szoftveren előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szoftvert más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.03.19.

1.számú melléklet: Fogyasztói tájékoztató
Jelen melléklet vonatkozik, az ÁSZF törzsszövegén túl a Fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött szerződésekre. Amennyiben az ÁSZF törzsszövege és a jelen melléklet egymásnak ellentmondó rendelkezést tartalmaz, jelen mellékletben foglalt szabály az irányadó.
1. Fogalmak
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Szolgáltató és az Ügyfél között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi. vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek alapján a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, ideértve a digitális szolgáltatásokat is;
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállalt,
Digitális szolgáltatás:
a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;
Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;
Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;
Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;
Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;
Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás;
Digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat;
Integrálás: a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének különböző alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és beillesztése, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelően használható legyen.
2. A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.
3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A megrendelés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A Fogyasztónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelés a Fogyasztó ajánlatának minősül, melynek elküldését követően rövid időn belül email útján kerül visszaigazolásra a Fogyasztó ajánlata. A szerződés a Fogyasztó által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre (e-mailes visszaigazolás). Telefonos megrendelés esetén, a diszpécser által történik visszaigazolásra szóban a Fogyasztó ajánlata.
4. Kellékszavatosság
Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a szolgáltatás hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Vásárló a szavatossági igényét a szolgáltatástól - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
5. Jogérvényesítési lehetőségek
A Fogyasztó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.
Amennyiben a fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztó jogosult:
 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál (A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/),
 • Bírósági eljárás kezdeményezésére,
 • Online vitarendezésre,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére:
A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: [email protected]
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: [email protected]
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: [email protected]; [email protected]
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: [email protected]
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: [email protected]

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: [email protected]
Honlap: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: [email protected]
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: [email protected]; [email protected]

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: [email protected]
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekelteteszala.hu


Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
6. Tájékoztató a fogyasztót megillető felmondási jogról
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli felmondás joga. A fogyasztó a felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap, a jelen ÁSZF-ben a Szolgáltató által vállalt ezen felüli elállási idő önkéntes vállalás a jogszabályan írtakon felül.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Felmondási nyilatkozat, a fogyasztót megillető felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot
A fogyasztó felmondási nyilatkozatának érvényessége
A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a felmondási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
A Szolgáltató a fogyasztó felmondási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.
A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó felmondása esetén
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően felmondja a szerződést, a Szolgáltató legkésőbb a felmondásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 
Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltató-t felelősség nem terheli.
Fogyasztó jogai felmondás esetén
A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
 • a vállalkozás nem tájékoztatta a fogyasztót az alábbiakról:
  • felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a felmondási nyilatkozat-mintáról
  • a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a felmondási határidő lejárta előtt.
A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében a) pontja alapján a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után. Azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést.
Amennyiben a Fogyasztó jogosult a felmondási jog gyakorlására, de a szolgáltatást már igénybe vette, a már igénybe vett szolgáltatás ellenértékét köteles megfizetni Szolgáltató számára. Az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató állapítja meg az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján.