Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza NinjaFix Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.gymbase.hu oldalt (a továbbiakban: Weboldal) használó személyekre, az ott regisztráló személyekre vonatkozó felhasználási feltételeket.

1. A Szolgáltató adatai

Név: NinjaFix Kft.
Székhely: 6300 Kalocsa, Veres Péter u. 49.
Levelezési cím: 1107 Budapest, Bihari u. 3/D 17.
Elektronikus elérhetőség: [email protected]
Telefonszám: +36 30 965 3911
Nyilvántartásba vevő szerv: Szegedi Törvényszék
Adószám: 32177879-2-03
Képviselő: Eltigani Amir Abdelmagid
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Digital Ocean LLC.
Web: www.digitalocean.com

2. Felhasználási feltételek

Jelen dokumentumban foglatlak azon felhasználókra vonatkoznak, akik regisztrálnak a Weboldalon, azonban azon belül szolgáltatásra nem fizetnek elő. Amennyiben a felhasználó előfizet valamely szolgáltatásra, vagy a Weboldalon elérhető szolgáltatást próbaverzióban kipróbálja, abban az esetben rá a Weboldalon elérhető ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
2.1 Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
2.2 A Weboldal használatával kapcsolatos rendelkezések
A Weboldal használata ingyenes. A Weboldalon a szolgáltató a Weboldalon keresztül elérhető szoftver megismerésének lehetőségét, valamint arra külön ÁSZF szerint előfizetés lehetőségét biztosítja.
A regisztráció önmagában azonban fizetési kötelezettséget nem keletkeztet és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti fogyasztói szerződést nem keletkeztet.
A Weboldalt csak saját felelősségére használhatja mindenki Felelős vagy a felhasználói neveddel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért.
Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosíthatod a Weboldal és az ahhoz kapcsolódó rendszerek megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okozol a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles vagy megtéríteni.
Azzal, hogy beléptél a Weboldalra, az oldalon való regisztrációtól függetlenül elfogadod az alábbi feltételeket:
  • A Weboldalon található tartalom a Szolgáltató, vagy megjelölt 3. személy szellemi tulajdona.
  • Szolgáltató fenntart minden, a Weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Weboldal-hoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását a magyar törvények védik.
Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért nem vállal felelősséget.
A Weboldal domain neve szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - tilos.
A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
Tilos a weboldal adatbázisát, vagy tartalmát módosítani, lemásolni, belinkelni abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A szolgáltatás mögötti szoftver szerzői jogvédelem alatt áll.

3. Egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges módosításokról a Weboldalon értesítünk.
A jelen dokumentum szerinti jogviszonyra a magyar jog rendelkezései irányadóak.